วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายธีรภัทร์  นามวงษ์  ชื่อเล่น ตะวัน 
เกิดวันที่ 10  เดือนมีนาคม  .. 2539
สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย   ศาสนาพุทธ  สถานะภาพ โสด  เป็นบุตรคนที่ 1 มีพี่น้อง 2 คน  
ที่อยู่ปัจจุบัน 27/3  บ้านหนองมะแซว หมู่ 8 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130 
E-mail : tawan.tirapat@gmail.com
อาหารที่ชอบ ตำยำ
แพ้อาหารประเภท ไม่มี
ชอบสี สีฟ้า
บิดาชื่อ นายวิชัย  นามวงษ์  สถานะอยู่ร่วมกัน  ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพทำนา
มารดาชื่อ นางศุจินทรา  นามวงษ์ สถานะอยู่ร่วมกัน  ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพทำนา
ประวัติการศึกษา
            - สำเร็จการศึกษาระดับประมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนกันทรารมย์
            - สำเร็จการศึกษาระดับประมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกันทรารมย์
            - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
       ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น